پرسی فایل

پرسی فایل

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته مدیریت

پاورپوینت سیستمهای اطلاعاتی و طراحی کار

پاورپوینت سیستمهای اطلاعاتی و طراحی کار
دانلود پاورپوینت با عنوان سیستمهای اطلاعاتی و طراحی کار در قالب ppt، قابل ویرایش و در حجم 27 اسلاید شامل مقدمه، چارچوب طراحی شغل، سوالهای چارچوب طراحی شغل، نمودار چارچوب طراحی شغل، چگونه IT ماهیت کار را تغییر می دهد، راه های جدید برای انجام کارهای سنتی، خلق کارهای جدید، چالشهای جدید در کار مدیریت، تغییر نظارت و ارزیابی کارکنان، خلاصه ای از تاثیر

توضیحات بیشتر

دانلود 9,000 تومان

پاورپوینت کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت (مدلسازی اطلاعات) تالیف دکتر علی رضائیان

پاورپوینت کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت (مدلسازی اطلاعات) تالیف دکتر علی رضائیان
دانلود پاورپوینت کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت (مدلسازی اطلاعات) تألیف دکتر علی رضائیان( انتشارات دانشگاه پیام نور) در قالب pptx؛ قابل ویرایش و در حجم 33 اسلاید شامل فصل اول نگاه كلی بر سیستم‌های اطلاعاتی، فصل دوم سلول گرایی، زیر بنای تحولات در صنعت رایانه، فصل سوم عناصر سیستم‌ اطلاعات، فصل چهارم طراحی ساختار مفهومی اطلاعات، فصل پنجم طراحی پایگاه د

توضیحات بیشتر

دانلود 24,000 تومان

پاورپوینت پالایش مختصات برنامه (فصل هفتم کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت رضائیان)

پاورپوینت پالایش مختصات برنامه (فصل هفتم کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت رضائیان)
دانلود پاورپوینت پالایش مختصات برنامه ( فصل هفتم کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت رضائیان) در قالب pptx؛ قابل ویرایش و در حجم 31 اسلاید شامل زوجی بودن، خلاصه رهنمودهایی برای به رمز درآوردن و آزمون برنامه، زوجی اطلاعاتی، ساختار اطلاعاتی، زوجی مهر شده، زوجی كنترلی، زوجی معمولی، زوجی محتوایی، انسجام، انسجام كاركردی، انسجام ترتیبی، انسجام ارتباطاتی، انسجا

توضیحات بیشتر

دانلود 9,000 تومان

پاورپوینت طراحی برنامه نظام یافته (فصل ششم کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت رضائیان)

پاورپوینت طراحی برنامه نظام یافته (فصل ششم کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت رضائیان)
دانلود پاورپوینت پاورپوینت طراحی برنامه نظام یافته ( فصل ششم کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت رضائیان) در قالب pptx؛ قابل ویرایش و در حجم 24 اسلاید شامل مقدمه طراحی برنامه، فرهنگ داده ها، فنون طراحی برنامه نظام یافته، نمودار ساخت، سه علامت در نمودار ساخت، سلول، علایم نمودار ساخت، ساده سازی در طراحی برنامه، اتصال سلولها، جریان اطلاعات، مكملها، زبان تعر

توضیحات بیشتر

دانلود 9,000 تومان

پاورپوینت طراحی پایگاه داده ای (فصل پ‍نجم کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت رضائیان)

پاورپوینت طراحی پایگاه داده ای (فصل پ‍نجم کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت رضائیان)
دانلود پاورپوینت پاورپوینت طراحی پایگاه دادهای ( فصل پ‍نجم کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت رضائیان) در قالب pptx؛ قابل ویرایش و در حجم 46 اسلاید شامل درآمدی بر طراحی پایگاه داده ای (اطلاعاتی)، طراحی پایگاه اطلاعاتی، مروری كلی بر گامهای طراحی پایگاه اطلاعاتی، ساخته های طراحی منطقی پایگاه اطلاعاتی، عناصر اطلاعات (داده)، ساختههای مدل منطقی اطلاعات، تل

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

پاورپوینت طراحی ساختار مفهومی اطلاعات (فصل چهارم کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت رضائیان)

پاورپوینت طراحی ساختار مفهومی اطلاعات (فصل چهارم کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت رضائیان)
دانلود پاورپوینت پاورپوینت طراحی ساختار مفهومی اطلاعات ( فصل چهارم کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت رضائیان) در قالب pptx؛ قابل ویرایش و در حجم 33 اسلاید شامل ساختار مفهومی اطلاعات، ملزومات تشریح اطلاعات با استفاده از مدل مفهومی، ساختار های طراحی ساختار اطلاعات (مدلسازی اطلاعات)، موارد ساخته های طراحی ساختاری اطلاعات، موجودی، تعریف موجودیت، موجودیت

توضیحات بیشتر

دانلود 9,000 تومان

پاورپوینت عناصر سیستم‌ اطلاعاتی (فصل سوم کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت رضائیان)

پاورپوینت عناصر سیستم‌ اطلاعاتی (فصل سوم کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت رضائیان)
دانلود پاورپوینت پاورپوینت عناصر سیستم‌ اطلاعاتی ( فصل سوم کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت رضائیان) در قالب pptx؛ قابل ویرایش و در حجم 62 اسلاید شامل عناصر سیستم اطلاعاتی، افراد، طراحان سیستم، راهبران سیستم، كاربران سیستم، رویه ها، داده، طبقه بندی اطلاعات، اطلاعات ویژه، طبقات اطلاعات، خواندن میان خطوط، چرخه حیات داده، ذخیره سازی یا محو، انتقال، بازی

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

پاورپوینت سلول گرایی، زیر بنای تحولات در صنعت رایانه (فصل دوم کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت رضائیان)

پاورپوینت سلول گرایی، زیر بنای تحولات در صنعت رایانه (فصل دوم کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت رضائیان)
دانلود پاورپوینت سلول گرایی، زیر بنای تحولات در صنعت رایانه( فصل دوم کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت رضائیان) در قالب pptx؛ قابل ویرایش و در حجم 17 اسلاید شامل راهبرد سلول گرایی، نخستین رایانه سلولی، فراگرد سلول گرایی و قواعد آشكار و پنهان آن، اطلاعات آشكار، قواعد آشار طراحی، اطلاعات پنهان، سلول گرایی در خارج از صنعت رایانه، تداوم حیات در محیط پویا

توضیحات بیشتر

دانلود 9,000 تومان

پاورپوینت نگاه كلی بر سیستم‌های اطلاعاتی (فصل اول کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت رضائیان)

پاورپوینت نگاه كلی بر سیستم‌های اطلاعاتی (فصل اول کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت رضائیان)
دانلود پاورپوینت نگاه كلی بر سیستم‌های اطلاعاتی( فصل اول کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت رضائیان) در قالب pptx؛ قابل ویرایش و در حجم 49 اسلاید شامل سیر تحول سیستمهای اطلاعاتی مبتنی بر رایانه، درصد نیروی كار در بخشهای مختلف، پردازش اطلاعات، روزهای بدون رایانه، مدیریت اطلاعات و رایانه، علاقه داشتن به مدیریت اطلاعات، افزایش پیچیدگی فعالیتهای كسب و كار

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

پاورپوینت برنامه ریزی جانشینی مدیریت

پاورپوینت برنامه ریزی جانشینی مدیریت
دانلود پاورپوینت با عنوان برنامه ریزی جانشینی مدیریت در قالب pptx، قابل ویرایش و در حجم 21 اسلاید شامل مقدمه، تعریف برنامه ریزی جانشینی مدیریت و قلمرو آن، مزایا و فواید برنامه ریزی جانشینی مدیریت، مزایای اجرای برنامه ریزی جانشینی از دیدگاه وندی هیرش، فرایند رشد نظریه های جانشینی، برنامه جایگزینی، برنامه ریزی جانشینی، تفاوت های بین برنامه ریزی جانش

توضیحات بیشتر

دانلود 9,000 تومان

دانلود پاورپوینت مدیریت علمی- تیلور

دانلود پاورپوینت مدیریت علمی- تیلور
مدیریت مدیریت علمی تیلور مکتب مدیریت کلاسیک

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت رستورانهای زنجیره ای مک دونالد

دانلود پاورپوینت رستورانهای زنجیره ای مک دونالد
رستوران مک دونالد عوامل شکست ناپذیری مک دونالد نقاط قوت و ضعف مک دونالد

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

دانلود پاورپوینت مدیریت تکنولوژی و نوآوری

دانلود پاورپوینت مدیریت تکنولوژی و نوآوری
مدیریت تکنولوژی و نوآوری انواع تکنولوژی DFD توسعه تکنولوژی فرایند انتقال تکنولوژی انواع انتقال تکنولوژی بیو تکنولوژی نانو تکنولوژی

توضیحات بیشتر

دانلود 9,500 تومان

دانلود پاورپوینت مدیریت دانش

دانلود پاورپوینت مدیریت دانش
مدیریت دانش ویژگی های دانش انواع دانش چرخه دانش

توضیحات بیشتر

دانلود 6,500 تومان

دانلود پاورپوینت رفتار سازمانی

دانلود پاورپوینت رفتار سازمانی
رفتار سازمانی مبانی رفتار سازمانی رفتار فردی رفتار گروهی

توضیحات بیشتر

دانلود 7,500 تومان