پرسی فایل

پرسی فایل

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته حسابداری

آشنایی با رشته حسابداری

آشنایی با رشته حسابداری
دانلود آشنایی با رشته حسابداری به طور کامل

توضیحات بیشتر

دانلود 3,000 تومان

پاورپوینت فصل اول کتاب فلسفه حسابرسی تالیف دکتر یحیی حساس یگانه

پاورپوینت فصل اول کتاب فلسفه حسابرسی تالیف دکتر یحیی حساس یگانه
دانلود پاورپوینت فصل اول فلسفه حسابرسی نویسنده دکتر یحیی حساس یگانه با عنوان نیاز به فلسفه حسابرسی

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

پاورپوینت فصل دوم کتاب فلسفه حسابرسی تالیف دکتر یحیی حساس یگانه

پاورپوینت فصل دوم کتاب فلسفه حسابرسی تالیف دکتر یحیی حساس یگانه
دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب فلسفه حسابرسی(نویسنده حساس یگانه) با عنوان روش شناسی حسابرسی و دارای 26 اسلاید جهت ارائه دانشجویان حسابداری و حسابرسی

توضیحات بیشتر

دانلود 8,500 تومان

پاورپوینت فصل سوم کتاب فلسفه حسابرسی تالیف دکتر یحیی حساس یگانه

پاورپوینت فصل سوم کتاب فلسفه حسابرسی تالیف دکتر یحیی حساس یگانه
دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب فلسفه حسابرسی(نویسنده حساس یگانه) با عنوان پیشینه حسابرسی و دارای 25 اسلاید جهت ارائه دانشجویان رشته حسابداری و حسابرسی

توضیحات بیشتر

دانلود 8,500 تومان

پاورپوینت فصل چهارم کتاب فلسفه حسابرسی تالیف دکتر یحیی حساس یگانه

پاورپوینت فصل چهارم کتاب فلسفه حسابرسی تالیف دکتر یحیی حساس یگانه
دانلود پاورپوینت فصل چهارم فلسفه حسابرسی نویسنده دکتر یحیی حساس یگانه با عنوان شک، تردید، رسیدگی و حسابرسی

توضیحات بیشتر

دانلود 14,000 تومان

پاورپوینت فصل پنجم کتاب فلسفه حسابرسی تالیف دکتر یحیی حساس یگانه

پاورپوینت فصل پنجم کتاب فلسفه حسابرسی تالیف دکتر یحیی حساس یگانه
دانلود پاورپوینت فصل پنجم فلسفه حسابرسی حساس یگانه تالیف دکتر حساس یگانه با عنوان نقش های اقتصادی و اجتماعی حسابرسی

توضیحات بیشتر

دانلود 14,000 تومان

پاورپوینت فصل ششم کتاب فلسفه حسابرسی تالیف دکتر یحیی حساس یگانه

پاورپوینت فصل ششم کتاب فلسفه حسابرسی تالیف دکتر یحیی حساس یگانه
دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب فلسفه حسابرسی(نویسنده حساس یگانه) با عنوان اهداف حسابرسی و دارای 21 اسلاید جهت ارائه دانشجویان رشته حسابداری و حسابرسی

توضیحات بیشتر

دانلود 8,500 تومان

پاورپوینت فصل هفتم کتاب فلسفه حسابرسی تالیف دکتر یحیی حساس یگانه

پاورپوینت فصل هفتم کتاب فلسفه حسابرسی تالیف دکتر یحیی حساس یگانه
دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب فلسفه حسابرسی(نویسنده حساس یگانه) با عنوان فرضیات بدیهی حسابرسی و دارای 34 اسلاید جهت ارائه دانشجویان رشته حسابداری و حسابرسی

توضیحات بیشتر

دانلود 8,500 تومان

پاورپوینت فصل هشتم کتاب فلسفه حسابرسی تالیف دکتر یحیی حساس یگانه

پاورپوینت فصل هشتم کتاب فلسفه حسابرسی تالیف دکتر یحیی حساس یگانه
دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب فلسفه حسابرسی(نویسنده حساس یگانه) با عنوان مفاهیم حسابرسی و دارای 27 اسلاید جهت ارائه دانشجویان رشته حسابداری و حسابرسی

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

پاورپوینت فصل نهم کتاب فلسفه حسابرسی تالیف دکتر یحیی حساس یگانه

پاورپوینت فصل نهم کتاب فلسفه حسابرسی تالیف دکتر یحیی حساس یگانه
دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب فلسفه حسابرسی تالیف دکتر یحیی حساس یگانه با عنوان استقلال

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

پاورپوینت فصل دهم کتاب فلسفه حسابرسی تالیف دکتر یحیی حساس یگانه

پاورپوینت فصل دهم کتاب فلسفه حسابرسی تالیف دکتر یحیی حساس یگانه
دانلود پاورپوینت فصل دهم کتاب فلسفه حسابرسی (نویسنده حساس یگانه) با عنوان مراقبت حرفه ای

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب فلسفه حسابرسی تالیف دکتر یحیی حساس یگانه

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب فلسفه حسابرسی تالیف دکتر یحیی حساس یگانه
دانلود پاورپوینت فصل یازدهم فلسفه حسابرسی(حساس یگانه) با عنوان ارائه منصفانه و دارای 46 اسلاید جهت ارائه دانشجویان رشته حسابداری و حسابرسی

توضیحات بیشتر

دانلود 14,000 تومان

پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب فلسفه حسابرسی تالیف دکتر یحیی حساس یگانه

پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب فلسفه حسابرسی تالیف دکتر یحیی حساس یگانه
دانلود پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب فلسفه حسابرسی (حساس یگانه) با عنوان شواهد حسابرسی و دارای 42 اسلاید جهت ارائه دانشجویان رشته حسابرسی و حسابداری

توضیحات بیشتر

دانلود 8,500 تومان

پاورپوینت فصل اول کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته تالیف دکتر سیدحسین سجادی و هاشم علی صوفی

پاورپوینت فصل اول کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته تالیف دکتر سیدحسین سجادی و هاشم علی صوفی
دانلود پاورپوینت فصل اول حسابداری مدیریت پیشرفته تالیف دکتر سید حسین سجادی و هاشم علی صوفی با عنوان هزینه یابی هدف

توضیحات بیشتر

دانلود 8,500 تومان

پاورپوینت فصل دوم کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته تالیف دکتر سیدحسین سجادی و هاشم علی صوفی

پاورپوینت فصل دوم کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته تالیف دکتر سیدحسین سجادی و هاشم علی صوفی
دانلود پاورپوینت فصل دوم حسابداری مدیریت پیشرفته تالیف دکتر سید حسین سجادی و هاشم علی صوفی با عنوان ارزیابی متوازن

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان